Sverige

Moderaterna vill ha betyg från tredje klass

Moderaterna vill att elever ska
börja få betyg i klass tre.
Regeringen har tidigare ändrat
lagen så att svenska barn
ska få betyg tidigare.
Idag får alla elever betyg
från och med sjätte klass.

Moderaterna säger att tidigare betyg
hjälper elever som har det extra svårt.
Det kan handla om elever
som får lite hjälp hemma av sina föräldrar.
Med tidiga betyg så ska skolan
upptäcka tidigare att barnet behöver
få hjälp och stöd i skolan.

Skolminister Jan Björklund tycker
också att det är bra med tidigare betyg.
Men Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet vill inte ha tidigare betyg.
Vänsterpartiet vill att eleverna
ska vänta med betyg ända till klass nio.


14 februari 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?