Sverige

Sex döda i svin-influensa

Många svenskar är sjuka
i influensa just nu.
Det är tre olika influensa-virus
som härjar i Sverige samtidigt.
Det säger experterna
på Smittskyddsinstitutet, SMI.

Fler än 330 människor i Sverige
har fått svin-influensa.
35 av dem blev så sjuka att de
fick vård på sjukhus.
Sex människor i Sverige
har dött i svin-influensa i vinter.


8 februari 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?