Sverige

Äldre kvinnor hänger inte med på internet

Nu för tiden använder vi internet till många olika saker.
Vi pratar med våra vänner, betalar räkningar,
läser nyheter och mycket annat på nätet.  

De flesta svenskar har internet hemma.
Men det är olika hur mycket vi använder internet.
Det är fortfarande många svenskar som känner att de
inte hänger med i det som händer på internet.

Fyra av tio svenskar känner att de inte
är med i det som händer på internet.
De känner sig utanför den delen av samhället.
Det visar en undersökning som kommer varje år.

Det är framför allt de gamla som känner sig utanför.
Bland kvinnor som är över 65 år använder
inte ens tre av tio internet varje dag.

Det har också betydelse vilket jobb en person har.
De som har lång utbildning och tjänar mycket pengar
använder internet mest.
Nästan alla i den gruppen har mobiltelefoner
som de kan använda internet på.

Bland människor som tjänar lite pengar är det bara hälften
som har sådana mobiltelefoner.


20 november 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?