Sverige

En ung man går in på arbetsförmedlingen i Grekland. Fler än hälften av alla unga i Grekland är arbetslösa. Foto: AP/TT

En ung man går in på arbetsförmedlingen i Grekland. Fler än hälften av alla unga i Grekland är arbetslösa. Foto: AP/TT

Många unga har inte jobb

Många unga i Europa är utan jobb.
Det är ett av de största problemen
i Europeiska Unionen, EU.

I en del länder är mer än hälften
av alla under 25 år utan jobb.
Så är det i Grekland och Spanien.
I Sverige är var fjärde ungdom
utan jobb.

Arbetslösheten är en av
de viktigaste frågorna i valet
till Europaparlamentet.
Så här tycker de svenska partierna
att EU ska göra
för att fler unga ska få jobb.

Sverigedemokraterna

EU ska inte syssla med att ordna jobb.
EU är dålig på sådant
och det är inte EUs uppgift.
Varje land ska själv hitta på lösningar.
Det är länderna bäst på.

Vänsterpartiet

EU ska ta ansvar och satsa pengar
på att ordna fler jobb.
Det är fel att spara pengar
när så många är utan jobb.
De nya jobben ska inte vara
i privata företag.
De ska bland annat vara
statliga och kommunala jobb.
Det är bra för alla.

Miljöpartiet

Om EU satsar pengar på miljön
ger det många jobb och bättre miljö.
Nya snabba tåg, miljövänlig energi
och utbildning är de bästa sätten
att skapa fler jobb.
Ingen under 25 år ska vara arbetslös
mer än fyra månader.
Sedan ska de få jobb,
utbildning eller praktik.

Moderaterna

Jobben är en av EUs
viktigaste uppgifter.
Vi vill göra det lättare
att starta och driva företag,
satsa pengar på utbildning
och låta människor flytta fritt
mellan länderna.
Då blir det fler jobb.

Folkpartiet

Det måste bli lättare för företag
i olika länder i EU att köpa
och sälja saker till varandra.
EU måste göra reglerna
mindre krångliga för företagen.
Fler unga måste flytta
till länder där det finns jobb.
Arbetsförmedlingen i olika länder
måste samarbeta.

Kristdemokraterna

Det måste bli lättare för företag
att arbeta i andra EU-länder.
I dag har en del länder regler
som gör det svårt.
De reglerna måste ändras.
Om alla företag fick arbeta fritt i EU
skulle det ge 600 tusen nya jobb.

Socialdemokraterna

Vi vill att EU ska satsa pengar
på praktik, forskning, vägar
och järnvägar och på ny teknik
som är bra för miljön.
Det ger nya jobb.
Unga i EU ska inte behöva
vara utan jobb i mer än fyra månader.
Sedan ska de få jobb,
utbildning eller praktik.

Centerpartiet

Det måste bli lätt för unga
att flytta mellan olika länder i EU
för att studera, praktisera eller jobba.
Samma regler för utbildning
och praktik ska gälla i alla länder.
EU måste göra reglerna
för företag enklare.
Då blir det fler jobb.

Piratpartiet

Internet ska vara fritt och öppet för alla.
Ingen ska kontrollera det.
Det är den viktigaste frågan.
EU måste också hindra att USA
övervakar och spionerar
på människor och företag på nätet.


29 april 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera