Sverige

Arbetslösheten bland unga har minskat

De senaste åren har vi fått höra
att allt fler unga är utan jobb.
25 procent är utan jobb,
visar undersökningarna.

Men om man räknar på ett annat sätt
ser det annorlunda ut.
Då har arbetslösheten bland unga i Sverige
sjunkit sedan år 2007.
Det visar nya siffror
från Statistiska centralbyrån, SCB.
2007 var 6,9 procent utan jobb.
2014 är 6,6 procent utan jobb.

I det nya sättet att räkna
har SCB bara räknat dem som
varken har jobb eller studerar,
som arbetslösa.
I vanliga fall räknas också
dem som studerar och söker extrajobb.


16 juni 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?