Sverige

Måste föräldrarna dela lika?

Ska föräldrarna själva bestämma
vem som är hemma
när barnen är små?
Eller ska det finnas regler
som säger att föräldrarna
måste dela lika?
Det tycker partierna olika om.

Annika Persson skickade
en fråga till politikerna.

– Tänk om den ena föräldern
inte orkar eller kan
ta hand om sina barn.
Hur ska familjen göra
om reglerna säger att båda
måste vara hemma
en del av tiden? skriver hon.

Läs här vad partierna
svarade.

Socialdemokraterna

I ett jämställt samhälle
tar båda föräldrarna
hand om sina barn.
I dag är männen bara hemma
en tredjedel av tiden
som kvinnor är hemma.
Det gör att kvinnorna
får sämre lön
och sämre pension.

Vi vill att papporna
ska vara hemma mer.
Därför vill vi ha en till månad
som bara den ena föräldern
kan få pengar för.
Vi vill också satsa en miljard kronor
så att föräldrarna får ut
90 procent av lönen
de månaderna.

Moderaterna

Vi vill att föräldrarna själva
ska bestämma.
Vi vill i stället ge extra pengar
till föräldrar som delar lika
på tiden hemma.
Då är det upp till föräldrarna
om de vill dela lika
eller inte.

Folkpartiet

Vi vill att det ska finnas
tre månader till varje förälder.
Resten av tiden bestämmer
föräldrarna själva över.
Men vi vill få papporna att
vara hemma mer genom att
de får mer pengar
från och med den femte månaden.

Vi tror att det är viktigt att
föräldrarna delar lika
på tiden hemma.
Det är viktigt för jämställdheten.
Men vårt förslag låter föräldrarna
bestämma lite själva också.

Centerpartiet

Centerpartiet vill inte att det
ska finnas en lag om
att dela lika på tiden hemma.
Familjerna ska få välja själva.
Men det är bra om papporna
är hemma mer.

Vi vill att föräldrar som delar lika
ska få extra pengar.
Även föräldrar som är hemma
lika mycket med sjuka barn
ska få extra pengar.
Och en nära släkting ska kunna
vara hemma med barnen också.

Vänsterpartiet

Vi tycker att föräldrarna
ska dela lika på tiden
hemma med barnen.
Självklart finns det familjer
där det inte fungerar.
Till exempel för ensamma
föräldrar eller om en förälder
är sjuk länge eller i fängelse.

Kristdemokraterna

Vi tycker inte att lagen
ska tvinga föräldrar att
dela lika.
Familjer och barn lever
på olika sätt.
Vi vill ta bort månaderna
som bara är för en förälder.
Vi vill att föräldrar ska kunna
vara hemma längre tid.


7 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera