Sverige

Karin Enström är Sveriges försvarsminister. Foto: Maja Suslin/TT.

Karin Enström är Sveriges försvarsminister. Foto: Maja Suslin/TT.

Svensk myndighet kan ha brutit mot lagen

Landet Kina är en diktatur.
Därför är det förbjudet för
svenska företag att sälja vapen dit.
TV-programmet Uppdrag Granskning
säger att Sverige har gjort det i alla fall.
Myndigheten FOI har försökt sälja
ett datorprogram som kan användas
till vapen i krig.

Försvarsministern Karin Enström
säger att regeringen inte kände till
att FOI försökt sälja
datorprogrammet till Kina.

Miljöpartiet har nu anmält
försvarsministern till
Konstitutionsutskottet, KU.
Partiet vill att hon ska
svara på frågor om det som hänt.


4 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera