Sverige

Många fel i läroböcker

Många synskadade läser böcker
på punktskrift.
När de läser känner de
bokstäverna med fingrarna.
Den som studerar
på universitet har rätt
att få läroböcker
på punktskrift.

Men nu klagar synskadade
på böckerna.
Det är ofta fel i böckerna
som gör dem svåra
att läsa.

– Vi får ofta in klagomål.
Och jag har själv läst böcker
med mycket fel,
säger Henrik Götesson
på Synskadades riksförbund
till Dagens Nyheter.

Det är Myndigheten
för tillgängliga medier,
MTM, som gör
böckerna med punktskrift.

Magnus Larsson är chef.
Han säger att det är omöjligt
att kontrollera alla böcker.
Det är alldeles för många
och de som beställt böckerna
vill ha dem snabbt.

– Vi gör dubbelt så många böcker
i dag som tidigare.
Vi måste fundera på om det
betyder att det blir fler fel,
säger Magnus Larsson
till Dagens Nyheter.


23 augusti 2017

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?