Sverige

I sandbotten syns en del av ett gammalt vrak av trä. En gul tumstock ligger på vraket.

Ett gammalt vrak på botten vid Skrea. Foto: Staffan von Arbin/Bohusläns museum

Besökaren hittade ett vrak