Sverige

Ett fartyg ligger och flyter på havet. Fartyget ligger upp och ner. Flera personer står på fartyget.

Räddningsarbetare jobbar på båten som har vält. Foto: TT

En död i olycka med båt