Sverige

Någon har fotograferat från botten av ett hål. Man ser klippvägarna och längst upp syns ljuset vid markytan.

Hålet i Norberg, sett underifrån. Foto: Sjöfartsverket/TT

Kvinna hittad i djupt hål