Världen

Oljan från fartyget förstör stränderna

Stränderna i norra Spanien
är svarta av olja.
Människor försöker få bort oljan
och hjälpa skadade fåglar.
Men de har ett nästan
omöjligt arbete.
Hela tiden kommer det in ny olja på stränderna.

Oljan kommer från tankfartyget Prestige.
Prestige gick sönder
utanför Spaniens kust i helgen.
Det blev ett hål i fartyget
och olja började rinna ut.
Prestige var fullastad med olja.

Varför fartyget Prestige gick
sönder vet ingen säkert.
Kanske fartyget var skadat
sedan tidigare.

På måndagen bröts hela fartyget
sönder i vågorna och sjönk.
Fem tusen ton tjock olja rann
ut i havet.

Fortfarande finns massor av olja
kvar på det sjunkna fartyget.
Börjar också den läcka ut kommer
katastrofen att bli ännu större.

I dag är flera mil spanska stränder
nedsmetade med olja.
Fortsätter olja att läcka ut kommer troligen också stränder i Portugal att förstöras.

Människor i Spanien är
rasande i dag.
De är arga för att ett gammalt
fartyg som Prestige användes
för att köra olja.
Prestige byggdes för 25 år sedan.
De tankfartyg som byggs i dag
är säkrare.
I dag måste tankfartygen
ha dubbel botten.
Om fartyget råka ut för en olycka
är det svårare för oljan att läcka
ut i havet.

Spaniens regering vill att alla
gamla tankfartyg ska förbjudas.


20 november 2002

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera