Världen

Turkiet kan bli med i EU

I många år har Turkiet velat vara
med i europeiska unionen, EU.
Nu har landet kommit ett stort steg
närmare EU.
På onsdagen sade EUs ledare
att Turkiet kanske kan bli med i EU.
Turkiets ledare ska börja diskutera
med EUs ledare.
De ska försöka komma överens
om hur Turkiet ska bli ett EU-land.

Tidigare har EU-länderna sagt
nej till Turkiet.
De har inte tyckt att Turkiet
varit tillräckligt demokratiskt
för att passa i EU.
Alla människor i Turkiet har inte
behandlats lika.
Kvinnor har haft sämre rättigheter
än män. Fångar har torterats
och många lagar har varit
gammalmodiga.
De senaste åren har Turkiet
ändrat sina lagar.

Det har hjälpt. Nu tycker EUs
ledare att Turkiet är tillräckligt likt de
andra EU-länderna för att det ska
ha en chans att bli medlem

Men det tar förmodligen ändå
många år innan Turkiet kan bli
ett EU-land. Det är massor av saker
länderna måste komma
överens om.
Men beslutet att börja förhandla
blir ändå viktigt.
Turkiet kan bli det första landet
i EU där de flesta människorna
är muslimer.
Det tror många skulle göra EU
starkare i världen.
Fler länder skulle lita på EU när det
inte bara är kristna länder som är
medlemmar.


7 oktober 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?