Världen

Engelsmännen får smiska sina barn

I Sverige är det sedan länge
förbjudet att aga barn.
Föräldrar eller lärare får inte smiska
eller daska barn för
att straffa dem.
Då kan de vuxna bli
dömda för brott.

I Storbritannien har det alltid varit
tillåtet att smiska barn.
En gammal lag har sagt att
föräldrar och lärare själva får välja
hur barnen ska straffas.

På tisdagen röstade
Storbritanniens politiker
om en ny lag.
Den lagen säger att vuxna
får smiska barn men
inte så mycket att barnet skadas.

I den brittiska riksdagens underhus
finns det 500 politiker.
425 av dem röstade för att vuxna
ska få smiska barn.
75 politiker röstade nej till förslaget.


3 november 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera