Världen

Fler i världen använder droger

Det har blivit fler narkomaner
i världen. 200 miljoner människor
runt om i världen använder narkotika.
Det skriver Förenta Nationerna,
FN, i en rapport.

– Det är ingen liten fiende vi kämpar
mot. Det är ett monster, skriver
en av FNs chefer Antonio Maria
Costa i rapporten.

Den grupp missbrukare som ökar
mest är den som använder cannabis.
FN tror att ännu fler människor
kommer att börja använda cannabis
i framtiden.

Fler börjar också med de tunga
drogerna heroin, opium, morfin
och kokain.

Drogen amfetamin används mindre
än tidigare. I Thailand har
myndigheterna lyckats stoppa en del
narkotika-fabriker.
FN tror att det har hjälpt till att
göra amfetamin mindre vanligt.


30 juni 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera