Världen

Få beslut på det stora FN-mötet

Förenta Nationerna, FN,
har haft ett stort möte i New York.
Ledarna för medlemsländerna
samlades för att diskutera hur
FN ska fungera i framtiden.
Många tycker att FN har
varit dåligt på att stoppa krig
och på att hjälpa fattiga länder.
USA har i många år kritiserat FN.
De amerikanska ledarna tycker att
FN fungerar dåligt.
I en del FN-organisationer har
små länder för stor makt, tycker USA.

Den högsta chefen för FN, Kofi Annan,
har haft flera förslag på hur
FN kan fungera bättre.
FN-länderna har svårt
att komma överens om Annans förslag.
FN-mötet slutar på fredagen men
redan nu är det klart att
det inte kommer några nya, viktiga beslut.
FN fortsätter som förut:
Organisationen vill minska fattigdomen
i världen till hälften till år 2015.
Den ska fortsätta med att arbeta för
fred och mänskliga rättigheter.

FN-länderna vill förbättra sin
organisation och göra den mer effektiv.
En ny grupp ska skapas som ska
arbeta för att hålla fred i världen.
En ny grupp ska skapas för att
jobba för mänskliga rättigheter.
Exakt hur de grupperna ska fungera
är inte klart.


15 september 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?