Världen

Oro när amerikansk bank förlorar pengar

Den amerikanska banken Lehman Brothers
har slut på pengar.
Bankens chefer har begärt att
banken ska gå i konkurs.

Människor över hela världen är oroliga
för vad som ska hända om banken går i konkurs.
Lehman Brothers är en av världens största banker.
Om den går i konkurs kommer många människor
och företag att förlora pengar.
Risken är stor att fler företag kommer att gå i konkurs.
Det gäller bland annat banker i många länder.

Bara den senaste månaden har Lehman Brothers
förlorat ungefär 150 miljarder kronor.

Flera banker i USA är i kris.
USAs regering och många företag kommer
att försöka att rädda Lehman Brothers och de andra bankerna.
Regeringen säger att den ska försöka att
hindra att människor förlorar pengar.
Det är viktigt att människor kan lita på bankerna.


15 september 2008

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?