Världen

Fler i världen får mässling

Den allvarliga sjukdomen
mässling blir allt vanligare
i världen.
Just nu är över hundra
tusen människor smittade.
Förra året var det bara
en fjärdedel så många
som var smittade.

Mässling finns nu bland
annat i Etiopien, Filippinerna,
Ukraina och Georgien.

Det finns vaccin mot mässling.
Skyddet fungerar bara bra
om de flesta människor
har tagit vaccin.

Men många litar inte på vaccinet.
De säger nej till att deras
barn ska vaccineras.
WHO vill att fler länder
börjar vaccinera alla barn
mot mässlingen.

Mässlingen sprider sig
oftast i länder som har haft
krig och där sjukvården
inte fungerar.


16 april 2019

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera