Världen

Ett stort fartyg står stilla vid en strand. Fartyget är lastat med flera tusen stora lådor, containrar.

Det stora fartyget. Foto: AP/TT

Fartyget är kvar i Egypten