Världen

En fabrik med stora skorstenar som det kommer tjock vit rög igenom.

Ett kraftverk i Kina som släpper ut mycket gaser som skadar klimatet. Foto: TT

Möte om klimatet