Världen

Fabriker i Kina.

Kina släpper ut mest koldioxid i världen. Foto: AP

– Jobba mer för klimatet