Världen

En äng med solrosor i förgrunden. I bakgrunden skorstenar med rök och vindkraftverk.

Fabriker och annat måste minska sina utsläpp. Foto: AP/TT

Svårt att nå mål för klimatet